ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU GRUDNIOWEGO 2017

Kategorie dziecięce i młodzieżowe

2010 i młodsi, 2009, 2008, 2007, 2006,

2005, 2004, 2003, 2001-2002, 1999-2000

OPEN

Medialna im. Adama Gołąba

Trofea Sport Poland im. Pawła Przednówka

Kobiety

Telefon: 601-766-794

e-mail: jkmsk@wp.pl

Facebook Kieleckiego Futbolu