Finał Grudniowego 2017

Bang I - Czas Na Kielce 2:1

Ekko Polska
SM Bocianek z Dennisem Bergkampem trójek